CHRISTEL ALSOS DRAR UT På STIMULERINGSSTøTTET JULETURNé – TROR På MUSIKK SOM TRøST

– I julen stopper vi litt opp, ser oss selv i denne rekken. Sammen med familien eller en venn, med søsken eller kjærester, eller i savnet etter noen. Vi hører julesanger vi sang som barn, eller en salme som minner om mormor. Det er både fint og sårt. Julen er summen av livet i et heftig forstørrelsesglass, sier Alsos.Som også har tanker om hvordan musikk er til trøst, særlig nå. – Å...