OVER HALVPARTEN AV BILENE KONTROLLERT HADDE FEIL ELLER MANGLER

Vegvesenet har gitt nærmere 20.000 bilister reaksjoner i løpet av årets 10 første måneder. For en tid tilbake fikk Statens vegvesen et nytt kraftig våpen i sitt arsenal ‒ en skiltskanner. Dette er et kamera som kan lese av bilens skilt, og deretter blir registreringsnumrene automatisk sjekket opp mot databaser. Og disse er effektive. Veldig effektive. ‒ Skiltskannerne våre gjør d...

Source: