SMITTEVERNLEGEN I BERGEN HAR SAGT OPP

Kommunen jobber nå med å finne Lølands erstatter, opplyser stedfortredende etatsdirektør Anne-Lise Hornæs til Bergensavisen.Løland startet i jobben så sent som i mars. Men hun har ikke vært en del av den innerste krisestaben i kommunen. – Jeg har aldri under pandemien sittet plassert på et slikt sted i organisasjonen at jeg kan få gjort jobben min på en effektiv måte. Det har vært...