REGJERINGEN LYSER UT NYE LETEOMRåDER I BARENTSHAVET OG NORSKEHAVET

© Leveres av ABC Nyheter Olje- og energiminister Tina Bru (H) og regjeringen lyser ut ni nye leteområder på norsk sokkel. Regjeringen lyser ut ni leteområder, fordelt på åtte i Barentshavet og ett i Norskehavet, i den 25. konsesjonsrunden på norsk sokkel.Gjennomføringen av konsesjonsrunden er en direkte oppfølging av Granavolden-plattformen og Stortingets ønske, opplyser olje- o...