SLIK PASSER LASTEBILSJåFøREN På FOR å UNNGå «KATASTROFE» På NORSKE VINTERVEIER

© null Slik passer lastebilsjåføren på for å unngå «katastrofe» på norske vinterveier En fredag i november ruller en flere tonn tung metallkontainer på hjul inn på Statens vegvesens kontrollstasjon på den norske siden av svenskegrensen ved Svinesund. Den følger på i en strøm av andre enorme doninger av samme slag som sakte kjører forbi Utrykningspolitiet...

Source: