TROLIG KORT PROSESS FOR BERTHEUSSEN-ANKE

© Leveres av ABC Nyheter Laila Anita Bertheussen og i bakgrunnen fagdommer Anniken Nygaard Ottesen og dommer Yngvild Thue under domsavsigelsen i Oslo tingrett i januar i år. Torsdag starter en kort ankesak i Borgarting lagmannsrett der det skal tas stilling til om straffen på ett år og åtte måneders fengsel var riktig. Tegning: Esther Bjørneboe / Pool / NTB Mens Oslo tingrett satte...

Source: