MåLING: BERGENSERNES TILLIT TIL BYSTYRET ER SVEKKET ETTER BYBANEN-SAKEN

© Leveres av ABC Nyheter Innbyggerne i Bergen er som politikerne splittet i spørsmålet om hvorvidt Bybanen skal legges over Bryggen eller i tunnel mot Åsane. Foto: Marit Hommedal / NTB Det viser en måling Kantar har utført for TV 2.I alt 43,8 prosent av de spurte svarer at Bybanen bør gå over Bryggen, mens 46,8 prosent mener banen bør gå i tunnel, og 9,4 prosent svarer «vet ik...

Source: