PRESIDENT TRUMP VIL TALE På APEC-MøTE

President Donald Trump skal fredag holde et innlegg på det årlige Apec-møtet som samler landene i Asia- og Stillehavsregionen.Som andre møter og konferanser disse dager, blir også dette et nettmøte, der 21 lands ledere skal delta.Kina er blitt drivkraften i Apec etter at Trump gradvis har tonet ned innsatsen i flere internasjonale organisasjoner og sågar trukket USA ut av flere. Kinas presi...