NORDMENN TRIVES STORT SETT MED HJEMMEKONTOR, VISER UNDERSøKELSE

© Leveres av ABC Nyheter De fleste nordmenn ser ut til å trives på hjemmekontoret. Men for noen medfører det også fysiske plager og ensomhet. – Siden mars har det vært en eksplosiv økning i bruken av hjemmekontor. Tusenvis har oppdaget fordelene med blant annet å slippe transport til og fra jobben, og tatt i bruk onlineløsninger som forenkler hjemmekontoret, sier kommunikasjons...